RØDLISTA

Vi i Tufte ønsker å sette fokus på Rødlista, bidra til økt kunnskap og stoppe tapet av biologisk mangfold. 

Derfor har alle våre produkter fått navn etter en truet art på rødlista. 

HVA ER RØDLISTA?

Rødlista utarbeidet av Artsdatabanken i 2015, er en oversikt over norske dyr og planter som er i risiko for å dø ut i Norge. Rødlista omfatter en vurdering av 21 915 arter. 2355 (11%) av disse er truede arter med høy eller ekstremt høy risiko for å dø ut. Disse artene minker kraftig i antall, og de trenger vern eller tiltak for å overleve. 241 arter er pr dags dato kritisk truet. 879 er sterkt truet. 1235 er sårbare.Blåhval // BLUE WHALE

(Balaenoptera musculus)

Pattedyr. Sårbar. 

Totalbestanden i Nordøst-Atlanteren ble i 2009 beregnet til ca 1000 stk, med økende trend. 48 % er regnet som reproduserbare, i norsk område er dette noen hundre individer.  

• Blåhval er det største pattedyret som noen gang har levd på jorda 
• De blir 24-28 meter lange med en beregnet vekt på opptil 200 tonn,
• Blåhvalen kan bli 80-90 år gamle 
• Ble nesten utryddet som følge av kommersiell hvalfangst, men ble fredet over hele verden i 1966 
• Våre badeshortser i resirkulert polyester er oppkalt etter Blåhvalen

LUNDE // PUFFIN

(Fratercula arctica)

Fugl. Sårbar. 

Fra 1965 til 2014 gikk bestanden Lundefugl ned med 30- 50 %. Den norske bestanden består av ca 1,5 millioner par.Lunden står gjerne oppreist på sine to røde ben, og hekker langs hele kysten av Norge. Lunden blir 20-25 år. 

• Lunde er en svart og hvit mellomstor alkefugl 
• Kalles «Sjøpappegøye» pga sitt karakteristiske store og fargerike nebb 
• Mange voksne lunderfugler dør som følge av oljeforurensning og fordi de blir fanget i fiskeredskaper 
• Barna dør som følge av matmangel, da foreldrene ikke klarer finne nok mat pga klimaendringer i havet 
• Våre myke college-klær har fått navn etter Lunde

ALKE // RAZORBILL

(Alca torda)

Fugl. Sterkt truet. 

Alke hekker i sjøfuglkolonier fra Rogaland til Finnmark. Hekkebestanden er anslått å være ca 90 000 reproduserende individ.

• Alke er en svart og hvit alkefugl 
 • Har et høyt, svart nebb med hvite streker 
• Hovedtrusselen er ødeleggelse av hekkeområder som følge av oljeforurensning/-utslipp 
• Alkene er også truet av klimaforandringer relatert til reduksjon av mengden mat 
• Turklærne våre i økologisk bomull har fått navnet Alke

VIPE // LAPWING

(Vanellus vanellus)

Fugl. Sterkt truet. 

Hekkebestanden anslås å være 15 0000 – 20 000 reproduserende individ. Fra 2007 er det estimert årlig nedgangsrate på hele 15 %. Vipe hekker over store deler av Skandinavia, og i hele Norge.  

• Fjærdrakten har glinsende grønn overside 
• Hodet har sorte og hvite tegninger og en karakteristisk fjærpryd som danner en bue fra bakhodet og oppover 
• Pga ødeleggelse av habitat er det forventet en nedgang i bestanden på rundt 80 % neste tiår 
• Vipe har gitt navn til våre turklær i softshell

ROSENFINK // ROSEFINCH

(Carpodacus erythrinus)

Fugl. Sårbar.

Rosenfink er en relativt ny hekkefugl i Norge, og første hekking ble dokumentert i 1970.

• Rosenfinken hekker på Sør- og Østlandet 
• Den er på størrelse med en gråspurv, og hannen har kraftig rødfarge på bryst, isse og overgump 
• Artsantallet minker internasjonalt 
• Rosenfink har gitt navnet sitt til våre varmeste klær i lammeull


GULLVINGE // VIOLET COPPER

(Lycaenini)

Sommerfugl. Sårbar. 

I Norge er arten kjent fra rundt 45 lokaliteter. En del av slåtteengene hvor Gullvingen hører hjemme blir gjødslet for å øke gressproduksjonen, og dermed blir vertsplanten drevet bort.  

• Fiolett Gullvinge har skinnende fiolette og rødlige gule fremre vinger med uklare svarte og fiolette flekker 
• Levestedene er reduserte og fragmenterte 
• Landdrenering og landbruksforbedringer er de største truslene for denne arten 
• Ullfleecen vår i 100 % merinoull heter Gullvinge

SKOGFRUE // RED HELLEBORINE

(Cephalanthera) 

Karplante. Sterkt truet. 

Skogfrue består av to arter i det sørlige Norge; Rød og Hvit Skogfrue, hvor kun den røde er sterkt truet. Plantene er 20-50 cm høye med rosenrøde blomster. 

• Skogfrue er en plante i orkidéfamilien 
• Planten er sjelden i Norge, og noen år blomstrer kun 25 stykker på tvers av landet 
• Er spesielt truet som følge av avskoging, tap av habitat og mangel på vedlikehold av skog og mark 
• Både rød og hvit skogfrue er fredet 
• Skogfrue er navnet på våre turtights til dame

GAUPE // LYNX

(Lynx lynx)

Pattedyr. Sterkt truet. 

Gaupen er et mellomstort rovdyr i kattefamilien. Den lever i skog og foretrekker ulendt terreng.  

• Gaupe er det eneste viltlevende kattedyret i Skandinavia 
• Gaupa er sky og mest aktiv tidlig på morgenen og i skumringen 
• Dødeligheten for gauper i alderen 1-2 år er 50 % 
• Gaupen er fredet, men det forekommer kvotejakt og ulovlig jakt som fører til at bestanden minker 
• Gaupen har gitt navnet sitt til vår hybrid dunjakke

RINGSEL // RINGED SEAL

(Pusa hispida) 

Pattedyr. Sårbar. 

Ringselen finnes over hele det arktiske området inkludert Nordpolen. Ringsel er en av de mest sårbare artene for endringer i ishabitat på grunn av artens behov for snødekt sjøis til formering.  

• Ringselen er en av de minste selene i våre farvann, og er rundt 130 cm og veier ca 60 kg 
• Selen er blågrå med ringformede flekker 
• Den norske bestanden er konsentrert til Svalbard hvor klimaendringer har forårsaket vesentlig reduksjon i landfast sjøis siden 2005 
• Ungeproduksjon er redusert og ungedødelighet har økt på grunn av mangel på stabil is og snødekke til reir 
• Våre letteste dunjakker har fått navnet Ringsel

NATTSMELLE // NIGHT-FLOWERING CATCHFLY

(Silene noctiflora)

Karplante. Sterkt truet. 

Nattsmelle er en årlig urt i nellikfamilien. Planten er 10 til 80 cm høy med en klissete stilk og hvite eller rødlige blomster. 

• Blomstene er velduftende og åpner seg om kvelden 
• En sjelden art som vokser i eng og hage 
• Restrukturering av landbruket har en avgjørende innvirkning på habitatet 
• Nattsmelle har gitt navnet sitt til våre myke og gode pysjamaser

VIPE SOFTSHELL

LUNDE College-klær

ALKE TURKLÆR

les mer om våre materialer 🌱

Lukk (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Søk

NO
NO