Priser

Alle våre priser er inkludert merverdiavgift dersom noe annet ikke er spesifisert. Vi endrer kontinuerlig på priser på produkter. Dette kan være i samsvar med kampanjer eller endring hos våre leverandører. Prisendringer påvirker ikke sendte bestillinger.

Vi tar forbehold om prisfeil og utsolgte varer.

Ordrebekreftelse

Du vil motta en ordrebekreftelse på mail umiddelbart etter at din bestilling er godkjent. Dersom det viser seg at betaling ikke lar seg gjennomføre vil du få beskjed.