TUFTE WEAR

ÅPENHETSLOVEN OG ÅPNE FABRIKKLISTER

Hovedformålet med Åpenhetsloven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Tufte ønsker Åpenhetsloven velkommen og vi ønsker å bidra til transparens ved å gi tilgang til informasjon om vår produksjon, dele åpne fabrikklister, samt svare på spørsmål om alt som omhandler vår klesproduksjon.

Denne nye loven forplikter oss som selskap til å utføre aktsomhetsvurderinger; dvs kartlegge, overvåke og vurdere risiko for mennesker, dyr og miljø knyttet til vår virksomhet, og sette inn tiltak der det måtte være nødvendig. Disse vurderingene har vi innlemmet i en redegjørelse som dere kan finne link til her.

I Tufte produserer vi alle våre klær i Kina. Tekstilindustrien i Kina er verdens største både i produksjon og eksport, og økonomien er av de største i verden. Landet er i rask utvikling og økonomien er på vei oppover. Kina er et foregangsland hva gjelder kunnskap, kompetanse og utdanning innen tekstilproduksjon.

Port Royale | Sky Captain

Vi har vi alltid hatt stor fokus på bærekraft i alle former; i produksjon av klær så vel som arbeidsforhold, menneskerettigheter og dyrevelferd. Vi har en streng CoC (Code of Conduct) med alle våre leverandører,med tydelige krav fra oss. Vi velger med omhu produsenter som kan møte disse kravene. Vi gjennomfører personlig flere besøk i året, samtidig som våre agenter bosatt i Kina jevnlig drar på uanmeldte besøk, slik at vi får informasjon om arbeidsforhold og produksjon m.m. På denne måte kan vi kvalitetssikre produksjon og fabrikker.

Hvis du ønsker innsyn i vår CoC eller har andre spørsmål, kan du sende mail til: post@tuftewear.no.